OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup licencí k užívání software prostřednictvím stránek www.celtab.cz, které provozuje Bc. Josef Dubský se sídlem Svojsíkova 2680/42, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 46000429 (dále jen "Prodávající"). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen "Kupující").

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě.

III. Objednávání

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění a zaslání veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v elektronickém objednávkovém formuláři. Neuvede-li kupující v objednávce odlišné identifikační údaje budoucího majitele licence (tj. subjekt, v jehož prospěch bude software používán), bude kupující automaticky považován za budoucího majitele licence. Uživatel se koupí licence zavazuje dodržovat standardní licenční podmínky dle zákona č.121/2000 Sb. Autorského zákona. Přijaté objednávky jsou závazné. Po vytvoření objednávky obdrží zákazník informační mail, ve kterém jsou uvedeny potřebné informace.

IV. Ceny

Prodávající není plátcem DPH, ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou koncové. Cena za licenci je jednorázová bez časového omezení a bez dalších poplatků. Zveřejněná prodejní cena je platná pouze pro jeden subjekt (1 licence). Součástí dodávky je faktura v elektronické podobě zaslaná emailem.

V. Dodací podmínky

dodání elektronickou cestou - software se dodává elektronickou cestou zasláním na uvedenou e-mailovou adresu.

VI. Platební podmínky

Bankovním převodem/hotově na přepážce - údaje potřebné k platbě naleznete v potvrzení objednávky. Software odešleme, jakmile nám bude částka připsána na náš účet. Lhůta na zaslání je 1-3 pracovní dny od přijetí platby. Dodací a platební podmínky jsou platné pouze pro platební styk a dodání v rámci České republiky.

VII. Prodejní podmínky

Prodej:

Prodej licencí a veškerou komunikaci s kupujícím zajišťuje prodávající přes www.celtab.cz.

Omezení odpovědnosti:

Plné verze software jsou dodávány "tak, jak jsou", tj. bez záruk jakéhokoliv druhu. Prodávající v žádném případě není zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé kupujícímu používáním software. Odstoupení od smlouvy není možné. Doporučujeme, aby si kupující před zakoupením licence důkladně prošel demoverzi software.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetové prodejny, není-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.